Organizacije

Organizacije uključene u Biologer zajednicu iskazale su želju daljeg razvoja projekta Biologer i mogu, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći realizaciju aktivnosti koje Projektni tim podržava. Organizacije nemaju nikakvu pravnu i finansijsku obavezu prema Zajednici. Svaka Organizacija može, u saradnji sa Projektnim timom, obezbjediti dalja sredstva, kadrovsku i tehničku podršku za razvoj Biologer softvera i podsticaj Biologer zajednice.

Biologer zajednica je slobodna za pristup organizacijama koje dijele misiju Biologer zajednice. Zainteresovane organizacije (državne ustanove, privatna preduzeća, organizacije civilnog društva itd.) mogu se pridružiti projektu, ukoliko iskažu želju da se priključe Biologer zajednici i ukoliko dobiju saglasnost 2/3 članova Projektnog tima. Priključivanje novih organizacija mora da prati zvanična odluka organizacije u kojoj je iskazana jasna želja da se podrži razvoj projekta Biologer i u kojoj su definisani načini na koje organizacija može doprinijeti daljem razvoju ovog projekta. Takođe, organizacija se može priključiti dostavljanjem zvaničnog pisma podrške u kome je jasno navedena namera podrške projektu Biologer i načinima na koji organizacija može doprinijeti daljem razvoju Biologer zajednice. Možete preuzeti nacrt pisma podrške i usaglasiti ga sa ciljevima, misijom i vizijom vaše organizacije.

Organizacije mogu da delegiraju svog predstavnika u Projektni tim, a konačnu odluku o uključenju novih članova u Projektni tim donosi 2/3 postojećih članova Projektnog tima.

Nakon dobijanja saglasnosti Projektnog tima, partnerske organizacije će biti istaknute na ovoj stranici, čime Organizacija zvanično postaju dio Biologer zajednice.

Organizacije koje podržavaju razvoj Biologera

Osnivačke organizacije:

Ostale organizacije: