Organizacije

Organizacije uključene u Biologer zajednicu iskazale su želju daljnjeg razvoja projekta Biologer i mogu, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći u realizaciji aktivnosti koje Projektni tim podržava. Organizacije nemaju nikakvu pravnu i financijsku obavezu prema Zajednici. Svaka Organizacija može, u suradnji sa Projektnim timom, osigurati daljnja sredstva, kadrovsku i tehničku podršku za razvoj Biologer softvera i poticaj Biologer zajednice.

Biologer zajednica je slobodna za pristup organizacijama koje dijele misiju Biologer zajednice. Zainteresirane organizacije (državne ustanove, privatne tvrtke, organizacije civilnog društva itd.) mogu se pridružiti projektu, ukoliko iskažu želju da se priključe Biologer zajednici i ukoliko dobiju suglasnost 2/3 članova Projektnog tima. Priključivanje novih organizacija mora pratiti službena odluka organizacije u kojoj je iskazana jasna želja da se podrži razvoj projekta Biologer i u kojoj su definirani načini na koje organizacija može doprinijeti daljnjem razvoju ovog projekta. Također, organizacija se može priključiti dostavljanjem službenog pisma podrške u kojem je jasno navedena namjera podrške projektu Biologer i načinima na koje organizacija može doprinijeti daljnjem razvoju Biologer zajednice. Možete preuzeti nacrt pisma podrške i uskladiti ga s ciljevima, misijom i vizijom vaše organizacije.

Organizacije mogu delegirati svog predstavnika u Projektni tim, a konačnu odluku o uključenju novih članova u Projektni tim donosi 2/3 postojećih članova Projektnog tima.

Nakon dobivanja suglasnosti Projektnog tima, partnerske organizacije će biti istaknute na ovoj stranici, čime Organizacije službeno postaju dio Biologer zajednice.

Organizacije koje podržavaju razvoj Biologera

Osnivačke organizacije:

Ostale organizacije: