Politika privatnosti

Lični podaci

Podaci o korisniku predstavljaju: ime, prezime, adresu e-pošte, instituciju i GPS lokaciju u vidu geografskih koordinata mesta gde je zabeležen određeni takson.

Izborom licence za korišćenje podataka korisnik može da odredi šta želi da deli sa drugima. Biologer podržava otvoren softver i otvorene, naučno proverljive podatke, zbog čega ne savetujemo izbor zatvorene licence. Dobra naučna praksa podrazumeva da podaci o nalazima budu proverljivi, pa se uz svaki nalaz prikazuje ko je (ime, prezime i institucija), gde (geografske koordinate ili UTM polje) i kada (datum) zabeležio određeni takson. Kako bi obezbedili proverljivost, korisnici su dužni da tačno unesu svoje podatke, a unos lažnih podataka može dovesti do brisanja korisničkog naloga. Ukoliko ne želite da osobe izvan uredništva sajta (administratora i taksonomskih eksperata za određenu grupu) vide vaše lične podatke, možete odabrati zatvorenu licencu za podatke.

Biologer se zalaže za očuvanje vaše privatnosti i neće distribuirati ni prodavati privatne podatke trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Biologer zadržava pravo korišćenja ovih podataka u slučaju kršenja pravila sajta i nezakonitog korišćenja od strane korisnika.

Biologer može, u skladu sa zakonom, prikupljati neke podatke o svojim korisnicima koji su dobijeni tokom korišćenja. Ove podatke Biologer može koristiti za prikazivanje statistike aktivnosti korisnika, za poboljšanje i prilagođavanje sajta i njegovog sadržaja. Kontakt podaci korisnika se u ovom slučaju, takođe, neće otkrivati.

Prikupljenim ličnim podacima korisnika mogu pristupiti programeri i administratori sajta Biologer, državni organi i lica koja angažujemo da obrađuju podatke u naše ime u svrhe navedene u ovoj politici.

Ako imate bilo kakva pitanja o Biologer sajtu ili Android aplikaciji, možete kontaktirati administratore na admin@biologer.org.

Kolačići

Biologer koristi kolačiće (eng. „cookies“) za lakše praćenje aktivnosti korisnika. Određena podešavanja se čuvaju kao kolačići kako bi vam olakšali korišćenje sajta prilikom narednih poseta (npr. radi provere da li je korisnik već prijavljen). Kolačići ne narušavaju vašu bezbednost i koriste se samo radi lakšeg i sigurnijeg korišćenja sajta.